Türklerde Kadın Savaşçılar

Türk kadını İslamiyet öncesinde ve sonrasında toplumsal hayatta önemli roller üstlenmiştir. Türklerde kadın savaşçılar her dönemde ortaya çıkmış ve kahramanlıklarıyla birçok başarıda yer almıştır.

Türk milleti İslamiyeti kabul ettikten sonra Arapların ve İranlıların aksine kadınların rolünde herhangi bir değişim görülmemiştir. Günümüzde adını sıkça duyduğumuz birçok kadın, siyasi ve askeri işlerde oldukça aktif bir rol oynamıştır.

Türklerde Kadın Savaşçılar ve Toplumdaki Yerleri

Boarık Hatun
Boarık Hatun

Türklerde kadın savaşçılar en az alplar kadar usta binici ve silahşordu. Birçok Türk destanında kadın savaşçılardan bahsedilmekte ve kahramanlıkları övülmektedir. Hatta savaşçılıklarıyla bilinen Amazon kadınlarının Türklerden müteşekkil olduğu da birçok kaynakta yer almaktadır.

İslamiyet öncesi Türk toplumuna bakıldığında Hatun yani Hakan’ın eşi protokol bakımından ikinci sıradadır. Hakan seferdeyse tüm yetki Hatun’dadır. Gerektiğinde yabancı elçileri kabul edebilir ve Hakan’ın sahip olduğu tüm yetkileri kullanabilir. Bir anlaşma imzalanacaksa Hatun’un imzası mutlaka bulunmalıdır. Hatun’un imza atmadığı anlaşmalar geçersizdir. İslamiyet sonrası kadının durumuna bakıldığında değişiklik görülmemiştir. Hükümdar eşleri zamanla azalsa da tüm yetkileri kullanmaya devam etmiştir. Ayrıca hükümdarların eşlerine özel birlikler tahsis edilerek askeri bakımdan da korunması ve emri altında bir ordu tutması sağlanmıştır.

İlk Müslüman Türk Devletleri’ne bakıldığında hatunların taht kavgalarında oldukça etkili olduğu görülmektedir. Nizamülmülk meşhur kitabı Siyasetname’de bu durumdan yakınmaktadır. Nizamülmülk’ün ne kadar haklı olduğu Melikşah’ın ölümünden sonra çıkan taht kavgalarında görülecektir. Terken Hatun’un oğlunu Sultan yapmak için giriştiği mücadele Büyük Selçuklu Devleti’ni yıkıma götüren süreci başlatmıştır. (1)

Tarihte Türk Kadınları

Türk Kadın Savaşçı
Türk Kadın Savaşçı

Türklerde kadın savaşçılar bulunduğu gibi siyasete ve politikaya bulaşan kadınlarda olmuştur. Eski Türk töresi Kağan ve Hatun’un ülkeyi birlikte yönettiklerini kabul ederdi. Buna örnek olarak Bilge Kağan Kitabesi’nde “Türk Tanrısı, Türk milleti yok olmasın diye babam İl-teriş Kağan ile anam İl-Bilge Hatunu gönderdi” şeklinde yer alan bu ifadeyi gösterebiliriz.

Türk kadınları toylarda, şölenlerde ve kurultaylarda hazır bulunurdu. Sabar hükümdarının ölümü üzerine eşi Boarık Hatun’un devletin başına geçtiği ve Bizansla yapılan savaşı kazandığı bilinmektedir.

Türk tarihi gelişimiyle birlikte Hatun unvanında da değişim görülmüştür. Hatunlara zamanla begüm, terken, bilge ve sultan unvanları da verilmiştir.

Türk memleketlerine seyahat eden İbn Fadlan kadınların erkeklerden farkı olmadığını, ata binip silah kullandıklarını anlatmaktadır. Özellikle kadınların kollarının çok güçlü olduğunu ve ata sıçrayarak bindiklerini anlatan pasajlar oldukça dikkat çekicidir. Bir başka seyyah olan İbn Batuta kıpçaklara yaptığı seyahatte gördüğü Türk kadını portresini anlatmaktadır. Hatun’un binlerce kişilik birlikleri idare ettiğini ve en az Sultan kadar büyük bir hazineye sahip olduğundan bahseder.

Bacıyan-ı Rum

Bacıyan-ı Rum Türk kadının Anadolu’da kurduğu en büyük teşkilattır. Osmanlı Devleti kurulurken Türk kadın savaşçıları da ellerinden gelen tüm desteği göstermiştir. Özellikle sınırlarda örgütlenen kadınlar, düşmanla çarpışmaktan geri durmamış, kuruluş döneminin akıncıları rolünü üstlenmişlerdir.

Türklerde kadın savaşçılar Rumeli ve Balkanların Türkleşmesine de katkı sağlamıştır. Sınırlara gönderilen Türklerin ailece savaşçı olmasına büyük özen gösterilmiştir. Bu sayede sınırlar düşman taarruzundan korunarak, sürekli bir genişleme gösterilmiştir.

Türk tarihi son döneminde de kadın savaşçılardan eksik kalmamıştır. Ruslara karşı giriştiği mücadeleyle ön plana çıkan Nene Hatun, Kuvayı Milliye’nin korkusuz kahramanı Kara Fatma ve Çanakkale’de defnedildiklerinde kadın oldukları anlaşılan birçok isimsiz kahraman. Günümüzde de polis ve asker olarak görev alan yüzlerce kadın kahramanımız Türklerde kadın savaşçıların asla bitmediğini göstermektedir. (2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir