Malazgirt Savaşı ve Sultan Alparslan

Malazgirt Savaşı ve Sultan Alparslan

26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşen Malazgirt Savaşı birçok açıdan Türk milletinin kaderini etkilemiştir. Selçuklular bu dönemece kadar kuruluş döneminde de birçok mücadelede bulundular ve zorluklara göğüs gerdiler.Sultan Alparslan

Gaznelilere karşı verdikleri mücadelede üstünlük elde etmeyi başardılar.…

Kıbrıs Barış Harekatı – Beklenen Türk Geldi

Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Adası Akdeniz’deki stratejik konumuyla ön plana çıkmaktadır. Tarih boyunca onlarca devletin eline geçmiş ve birçok millete de ev sahipliği yapmıştır. 1571 yılında Osmanlı tarafından fethedilen ada, 1877-78 Osmanlı-Rus harbinden sonra verilecek diplomatik yardıma karşılık İngilizlere bırakılmıştır.…

Hamidiye Gemisi ve Rauf Orbay

Hamidiye Gemisi ve Rauf Orbay

Tarihler 1913’ü gösterdiğinde bütün dünya bir Türk gemisini konuşuyordu. Hamidiye gemisi Balkan Savaşı’nda adeta destan yazıyordu. Rauf Orbay komutasındaki kruvazör savaş boyunca tek başına, bir donanma gibi hareket etti ve düşmanın birçok gemisini imha etmeyi başardı.…

Kürşad ve 40 Çerisi – İlk Türk İhtilali

Kürşad ve 40 Çerisi

Göktürk Kağanlığı, Türk adını kullanan ilk devlettir. Yıllarca Asya’nın büyük bölümüne hükmeden bu Kağanlık, dirayetli kağanların tahta geçemeyişinden ve Çin baskıları nedeniyle önce Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. 629 yılında Doğu Göktürkler 659 yılında da Batı Göktürkler yıkıldı ve toprakları Çin hâkimiyetine girdi.…

Büyük Devlet Adamı Nizamülmülk – Türk Büyükleri

Nizamülmülk Hayatı

En önemli Türk büyükleri arasında gösterilen Nizamülmülk’ün asıl ismi Hasan (Ebu Ali Kıvamuddin Hasan b. Ali b. İshak Et-Tusi)’dır. 10 Nisan 1018’de Tus şehrinde doğdu. Babası Ali b. İshak Nukan kasabasının ileri gelenlerindendi ve Tus şehrinin amili olarak görev yapıyordu.…