Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Bir milletin eski geleneklerini bırakması, yeni bir dinin mensubu olması oldukça zor ve uzun bir süreci kapsamaktadır. Özellikle Türkler gibi köklü geçmişe sahip milletlerde din değiştirme süreci oldukça zorlu olmaktadır.

İslamiyet Öncesi Türk Milleti

İslamiyet öncesi Türklere baktığımızda Avrupa’dan Çin sınırına kadar çok geniş alana yayılmış topluluklar ve devletler görmekteyiz.…

Akıncılar – Osmanlı’nın Vurucu Gücü

Akıncı

Osmanlı Devleti’nin vurucu gücünü oluşturan akıncılar kuruluş yıllarında ortaya çıkmış ve 1600 yıllara kadar varlığını korumuştur. İlk akıncılara devletin kurucusu Osman Bey döneminde rastlamaktayız. İlk fetihlerde akıncıların katkısı çok büyüktür. Özellikle Köse Mihal ve oğulları akıncılığın temelini atarak, Osmanlı’ya büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.…

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Tarihi ve Yıkılışı

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında yapılan Serahs Savaşını kazanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Kısa sürede büyüyen ve genişleyen Büyük Selçuklu Orta Asya’dan Anadolu içlerine kadar çok büyük bir alanda hakimiyet kurmuştur. Döneminin süper gücü haline gelen Selçuklular 1092 yılında çıkan taht kavgaları nedeniyle zayıflamaya başlamıştır.…

II. Abdülhamit Han – Ulu Hakan’ın Hayatı

Abdülhamit Han Hayatı ve Şahsiyeti

II. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin tahtta en uzun süre kalan 4. padişahıdır. Döneminde Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren birçok olay meydana gelmiştir. Saltanatı boyunca devleti ayağa kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapan Sultan Abdülhamit bir devrin sembolü haline gelmiştir.…

Selçuklu Bayrağı ve Armasının Anlamı

Selçuklu Bayrağı

Selçuklu bayrağı Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonra kullanılmıştır. Daha önceki yıllarda kullanımı hakkında bilgi bulunmasa da Selçuk Bey döneminden itibaren kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.

Selçukluların bilinen ilk atası Dukak Bey’dir. Dukak Bey’den sonra boyun liderliğine Selçuk Bey getirilmiş olup, bu dönemde Selçukluların batı yönlü ilerleyişi başlamıştır.…

İstanbul’da Gezilecek Tarihi Yerler

İstanbul'da Gezilecek Tarihi Yerler

İstanbul tarih boyunca dünyanın en büyük iki medeniyetine ev sahipliği yapmıştır. Bu durum da gezilecek tarihi yerler konusunda birçok seçenek sunmaktadır.

İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğuna (Bizans) başkentlik yaparak, yüzlerce yıl Hristiyan dünyasının merkezi olmuştur.…

Büyük Taarruz – Bir Milletin Kaderi

Büyük Taarruz

1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazan Türk ordusu Büyük Taarruz hazırlıklarına başlamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yayınlattığı Tekâlif-i Milliye emirleri ile ordunun eksiklerinin tamamlanacağını düşünüyordu. Fakat umumi bir taarruz için uzun bir zaman gerekecekti.…

Haçlı Seferleri ve Katliamlar

Haçlı Seferleri ve Katliamlar

Sömürgecilerin bir öncüsünden bahsedecek olsak, elbette haçlı seferleri hakkında bilgi vermemiz gerekir. Dini nedenler altına gizlenen haçlı seferleri, yalnızca maddi kaygılarla talanlar ve katliamlar yaptı. Sözde ulaşmak istedikleri kutsal topraklara yani Kudüs’e giderken Anadolu coğrafyasında yıllarca unutulamayacak yıkımlara neden oldular.…