Türk Tarihi
Türk Büyükleri Türk Tarihi

Gazi Umur Bey – Gemileri Karadan Yürüten İlk Türk

Aydınoğulları beyliği günümüzdeki İzmir ve Aydın yörelerinde hüküm sürmekteydi. Germiyanoğullarının komutanı olan Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından kurulan beylik en parlak dönemini Gazi Umur Bey döneminde...

Gazi Umur Bey Kimdir?
Türk Büyükleri Türk Tarihi

Gazi Umur Bey – Gemileri Karadan Yürüten İlk Türk

Aydınoğulları beyliği günümüzdeki İzmir ve Aydın yörelerinde hüküm sürmekteydi. Germiyanoğullarının komutanı olan Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından kurulan beylik en parlak dönemini Gazi Umur Bey döneminde...

Türklerin İslamiyeti Kabulü
Türk Tarihi

Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Bir milletin eski geleneklerini bırakması, yeni bir dinin mensubu olması oldukça zor ve uzun bir süreci kapsamaktadır. Özellikle Türkler gibi köklü geçmişe sahip milletlerde din...

Akıncı
Genel Kültür Osmanlı Tarihi Türk Tarihi

Akıncılar – Osmanlı’nın Vurucu Gücü

Osmanlı Devleti’nin vurucu gücünü oluşturan akıncılar kuruluş yıllarında ortaya çıkmış ve 1600 yıllara kadar varlığını korumuştur. İlk akıncılara devletin kurucusu Osman Bey döneminde rastlamaktayız. İlk...

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi
Türk Büyükleri Türk Tarihi

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Tarihi ve Yıkılışı

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında yapılan Serahs Savaşını kazanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Kısa sürede büyüyen ve genişleyen Büyük Selçuklu Orta Asya’dan Anadolu içlerine kadar çok...

Abdülhamit Han Hayatı ve Şahsiyeti
Osmanlı Tarihi Türk Büyükleri Türk Tarihi

II. Abdülhamit Han – Ulu Hakan’ın Hayatı

II. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin tahtta en uzun süre kalan 4. padişahıdır. Döneminde Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren birçok olay meydana gelmiştir. Saltanatı boyunca devleti...

Selçuklu Bayrağı
Genel Kültür Türk Tarihi

Selçuklu Bayrağı ve Armasının Anlamı

Selçuklu bayrağı Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonra kullanılmıştır. Daha önceki yıllarda kullanımı hakkında bilgi bulunmasa da Selçuk Bey döneminden itibaren kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Selçukluların bilinen...

Cezzar Ahmet Paşa ve Akka Savunması
Osmanlı Tarihi Türk Büyükleri Türk Tarihi

Cezzar Ahmet Paşa ve Akka Savunması

Akka savunması şanlı tarihimizin övünç kaynaklarından biridir. Tüm Avrupa’yı dize getiren Napolyon, Akka önlerinde Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Türk ordusu tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Ayrıca bu...

İstanbul'da Gezilecek Tarihi Yerler
Genel Tarih Türk Tarihi

İstanbul’da Gezilecek Tarihi Yerler

İstanbul tarih boyunca dünyanın en büyük iki medeniyetine ev sahipliği yapmıştır. Bu durum da gezilecek tarihi yerler konusunda birçok seçenek sunmaktadır. İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğuna...

Büyük Taarruz
Genel Tarih Türk Tarihi

Büyük Taarruz – Bir Milletin Kaderi

1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazan Türk ordusu Büyük Taarruz hazırlıklarına başlamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yayınlattığı Tekâlif-i Milliye emirleri ile ordunun eksiklerinin tamamlanacağını düşünüyordu....

Haçlı Seferleri ve Katliamlar
Dünya Tarihi Genel Tarih Türk Tarihi

Haçlı Seferleri ve Katliamlar

Sömürgecilerin bir öncüsünden bahsedecek olsak, elbette haçlı seferleri hakkında bilgi vermemiz gerekir. Dini nedenler altına gizlenen haçlı seferleri, yalnızca maddi kaygılarla talanlar ve katliamlar yaptı....

×

Bir Şeyler Ara