Kürşad ve 40 Çerisi – İlk Türk İhtilali

Kürşad ve 40 Çerisi

Göktürk Kağanlığı, Türk adını kullanan ilk devlettir. Yıllarca Asya’nın büyük bölümüne hükmeden bu Kağanlık, dirayetli kağanların tahta geçemeyişinden ve Çin baskıları nedeniyle önce Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. 629 yılında Doğu Göktürkler 659 yılında da Batı Göktürkler yıkıldı ve toprakları Çin hâkimiyetine girdi.…

Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa

Kanije Müdafaası

1593 yılından 1606 yılına kadar devam eden Avusturya-Osmanlı savaşlarının en önemli ayağını günümüze kadar bir destan olarak gelen Kanije müdafaası oluşturmaktadır. Tarihler 1599’u gösterdiğinde Osmanlı ordusu sefere çıkarak Budin yolunu kontrol altına almak amacıyla Kanije Kalesini kuşattı ve kale vire ile teslim alındı.…

Cihanşümul Bir Devletin Kurucusu: Osman Gazi

Osmanlı Devleti'nin Kurucusu Osman Bey

Kayı Beyi Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Osman Bey cihanşümul bir devletin kurucusu ve isim babasıdır. 1258 yılında Söğüt’te dünyaya geldiği bilinmektedir. Kayı otağında İslam ilimlerini ve Türk töresini öğrenerek büyüdü. Çocukluğunda babasının silah arkadaşlarının yanında bulunmayı ve savaş hikâyelerini dinlemeyi çok severdi.…

Büyük Devlet Adamı Nizamülmülk – Türk Büyükleri

Nizamülmülk Hayatı

En önemli Türk büyükleri arasında gösterilen Nizamülmülk’ün asıl ismi Hasan (Ebu Ali Kıvamuddin Hasan b. Ali b. İshak Et-Tusi)’dır. 10 Nisan 1018’de Tus şehrinde doğdu. Babası Ali b. İshak Nukan kasabasının ileri gelenlerindendi ve Tus şehrinin amili olarak görev yapıyordu.…