Mohaç Meydan Muharebesi ve Kanuni Sultan Süleyman

Mohaç Savaşı

Osmanlı İmparatorluğuna en parlak dönemini yaşatan Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Meydan Muharebesi ile Macar Devletini tarihin tozlu sayfalarına gömmüştü. Mohaç tarihimizin en önemli meydan muharebeleri arasında yer almaktadır. Mohaç savaşı sonucunda Osmanlı’nın Avrupa içlerine ilerleyişini hızlanmış ve çok uzun bir süre karşısına ordu dahi çıkamamıştır.…

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Tarihi ve Yıkılışı

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında yapılan Serahs Savaşını kazanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Kısa sürede büyüyen ve genişleyen Büyük Selçuklu Orta Asya’dan Anadolu içlerine kadar çok büyük bir alanda hakimiyet kurmuştur. Döneminin süper gücü haline gelen Selçuklular 1092 yılında çıkan taht kavgaları nedeniyle zayıflamaya başlamıştır.…

II. Abdülhamit Han – Ulu Hakan’ın Hayatı

Abdülhamit Han Hayatı ve Şahsiyeti

II. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin tahtta en uzun süre kalan 4. padişahıdır. Döneminde Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren birçok olay meydana gelmiştir. Saltanatı boyunca devleti ayağa kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapan Sultan Abdülhamit bir devrin sembolü haline gelmiştir.…

Malazgirt Savaşı ve Sultan Alparslan

Malazgirt Savaşı ve Sultan Alparslan

26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşen Malazgirt Savaşı birçok açıdan Türk milletinin kaderini etkilemiştir. Selçuklular bu dönemece kadar kuruluş döneminde de birçok mücadelede bulundular ve zorluklara göğüs gerdiler.Sultan Alparslan

Gaznelilere karşı verdikleri mücadelede üstünlük elde etmeyi başardılar.…

Hamidiye Gemisi ve Rauf Orbay

Hamidiye Gemisi ve Rauf Orbay

Tarihler 1913’ü gösterdiğinde bütün dünya bir Türk gemisini konuşuyordu. Hamidiye gemisi Balkan Savaşı’nda adeta destan yazıyordu. Rauf Orbay komutasındaki kruvazör savaş boyunca tek başına, bir donanma gibi hareket etti ve düşmanın birçok gemisini imha etmeyi başardı.…