Tarihi Değiştiren Olaylar

Tarihi değiştiren olaylar aslında hepimizin ezbere bildiği insanlık tarihinin yapı taşlarıdır. Tarihi olaylar önem sırasına göre kesin bir sıralamaya konulamayacak olsa da bazı olaylar tarihin değişiminde büyük bir paya sahiptir. Bu yazıda değineceğimiz olaylar olmasa tarih başka bir yönde gelişebilir ve değişime uğrayabilirdi. Belki insanlık günümüzde çok daha iyi bir konumda olurdu, belki de günümüz teknolojisinden çok daha geri de.

Tarihi değiştiren olaylar nelermiş bir bakalım.

1-) Yazının İcadı

Sümerlerin ilk yazıyı oluşturduğunu hepimiz biliriz. Peki, yazının icadı tarihi ne yönde değiştirdi. Yazı daha geç ya da daha erken bulunsaydı ne gibi değişimler olabilirdi. Öncelikle yazının ticari kavramlar üzerinden geliştiğini bilmeliyiz. Yazı olarak değerlendirebileceğimiz ilk işaretler ticari kayıtlarda kullanılmıştır. Depolanan ürünler bir nevi resmi yapılarak gösterilmiş, ilerleyen dönemde çivi yazısı halini almıştır. Aslında bilinen ilk yazılı kayıtlarda ticaretle ilgilidir. Arkeologlar Sümer dönemine ait birçok senet vb. ticari belgeye rastlamıştır.

Yazının bulunması ticaretin gelişmesini, kayıtların daha iyi tutulmasını sağlamıştır. Ticaretin geliştiği bir yerde devletin gelişmesi de kaçınılmaz olup, bu durum çok yönlü bir etkiye neden olmuştur. Devletin himayesinde gelişen yazı sistemi dini kullanım kazanmasıyla da halk üzerinde etkileyici bir silaha da dönüşmüştür.

2-) Kavimler Göçü

Kavimler göçünü ilkokuldan beri duyuyoruz ve her defasında da önemi özellikle vurgulanıyor. Aslında bu göç hareketini Türklerin başlatmış olması da ilgimizi çeken bir başka yönü. Ancak kavimler göçü tarihi değiştiren olaylar arasında en önemlilerindendir. Günümüz Avrupa siyasi yapısı kavimler göçü sayesinde oluşmuştur.

Dünyanın gelişimine baktığımızda Avrupa’nın önemi yadırganamaz. Her ne kadar sahip oldukları zenginlikleri sömürü düzeninden elde etmiş olsalar da Rönesans ve Sanayi Devrimi dünya tarihini önemli derecede değiştirmiş. Sanayi devrimine kadar bir kaplumbağa hızında ilerleyen teknolojik gelişmeler, katlanarak artmış ve günümüzde devasa bir düzeye ulaşmıştır.

Avrupa’yı günümüz şartlarına iten başlangıç noktası da kavimler göçüdür. Avrupa’da kavimler göçü sonrasında etnik yapı kesinleşerek günümüz devletlerinin temelleri atılmıştır.

3-) İslamiyet’in Doğuşu

Tarihi değiştiren olaylar denildiğinde İslamiyet’in doğuşunu es geçmemiz düşünülemez. 610 yılında Hz. Muhammed’in tebliği ile başlayan İslamiyet çok kısa sürede yayılmış ve günümüzde de dünyanın en büyük ikinci dini konumuna gelmiştir.

İslamiyet’teki cihat ve gaza anlayışı etnik ve coğrafi değişimleri de beraberinde getirerek hızlı bir yayılma göstermiştir. İslam kültürü günümüzde dünyanın dört bir yanına yayılmış bulunmaktadır.

4-) İstanbul’un Fethi

İstanbul’un fethi hem Türk hem de dünya tarihi açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu fetih yalnızca bir kalenin ya da şehrin alınması olarak düşünülmemelidir. Fetihle birlikte 1400 yıllık Doğu Roma ve genel olarak bakıldığında da 2100 yıllık Roma kültürü ortadan kaldırılmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılan bilim adamları İtalya’ya giderek Rönesans ve Reform hareketlerine öncülük etmiştir. Bu sayede günümüz Avrupası’nın aydınlanma çağı başlamıştır.

Tarihi Değiştiren Olaylar
Tarihi Değiştiren Olaylar

Fetih Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasını tamamlamasını da sağlayarak daha büyük hamlelere zemin hazırlamıştır. Fatih, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde devletin hızlı yükselişi siyasi olarak rakipsiz kalmasını sağlamıştır. Türkler karşısında tutunamayan Avrupalılar ise yeni ticari yollar ve coğrafi keşifler peşine düşmüştür. Ümit Burnu ve Amerika Kıtasının bulunması gibi keşifler Avrupa’nın zenginleşerek güçlenmesini sağlamıştır.

5-) I. Dünya Savaşı

Milyonlarca insanın ölümüne neden olan I. Dünya Savaşı 1914’te başlamış ve 4 yıl sürmüştür. Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’ı işgal etmesiyle başlayan savaş tüm güçlü devletlerin katılımıyla Dünya Savaşı haline gelmiştir.

Savaş dönemi dünya nüfusunun artmasını engellemiş ve uzun yıllarda demografik hareketlilik görülmemiştir. Milyonlarca erkeğin ölmesi ve bir o kadarının da sakat kalması bunun en büyük sebebidir. Bu durum iş gücünün de azalmasına neden olarak devletlerin gelişimini de olumsuz etkilemiştir.

Savaş döneminin tek olumlu yanı teknolojik gelişmelerde yaşanan artıştır. Silah bakımından öne geçmek isteyen devletler birçok teknolojik gelişmenin de öncüsü olmuştur.

6-) II. Dünya Savaşı

Nazilerin Polonya’yı işgali ile başlayan savaş I. Dünya Savaşı’ndan da fazla ölüme neden olmuştur. Silahların gelişmesine paralel olarak yıkımda aynı derecede artmıştır. Özellikle savaşın sonunda atılan atom bombaları vahşetin ne derece büyük olduğunu göstermektedir.

6 yıl süren bu savaş dünya ekonomisini yerle bir etmiştir. Savaş sonunda en karlı çıkan devlet ABD olmuştur. Kendi topraklarına yansımayan bu savaş ABD’nin güçlenerek süper devletlerden biri haline gelmesini sağlamıştır.

7-) Apollo 11’in Aya Gidişi

Günümüzde halen Ay’a gidilip gidilmediği tartışılsa da insanlığın uzaya açılması çok büyük bir gelişmedir. O dönemde gidildi mi bilinmez fakat şuan uzay teknolojileri Ay’dan da ötesine insan gönderebilecek düzeydedir.

Uzay konusunda yapılan araştırmalar ve elde edilen gelişmeler insanlığın gelişiminde çok önemli bir role sahiptir. Birçok kişi uzay araştırmalarını gereksiz görse de geleceğin uzayda olacağı kesindir. Birçok şirket şimdiden uzay madenciliği araştırmalarına başladı. Dünyadaki madenler azaldıkça uzaydan maden çıkarma ve dünyaya getirme de yaygınlaşacaktır.

Uzayda başarılı olan devletler geleceğin süper gücü haline gelecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir