Osmanlı Devleti'nin Kurucusu Osman Bey
Osmanlı Tarihi Türk Büyükleri

Cihanşümul Bir Devletin Kurucusu: Osman Gazi

Kayı Beyi Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Osman Bey cihanşümul bir devletin kurucusu ve isim babasıdır. 1258 yılında Söğüt’te dünyaya geldiği bilinmektedir. Kayı otağında İslam ilimlerini...

Nizamülmülk Hayatı
Genel Tarih Türk Büyükleri Türk Tarihi

Büyük Devlet Adamı Nizamülmülk – Türk Büyükleri

En önemli Türk büyükleri arasında gösterilen Nizamülmülk’ün asıl ismi Hasan (Ebu Ali Kıvamuddin Hasan b. Ali b. İshak Et-Tusi)’dır. 10 Nisan 1018’de Tus şehrinde doğdu....

×

Bir Şeyler Ara