En Uzun Süre Tahtta Kalan 5 Osmanlı Padişahı

En Uzun Süre Tahtta Kalan 5 Osmanlı Padişahı

Osmanlı Devleti’nin 623 yıllık tarihi boyunca 36 Osmanlı padişahı tahta oturmuştur. Kimisi uzun yıllar boyunca iktidarını korurken kimisi bir yıl bile dayanamamıştır. Tarihle ilgilenen herkes Osmanlı padişahlarını da merak eder. Açıkçası ilk merak edilen sorulardan biride en uzun tahtta kalan padişah kimdir oluyor.…

Mohaç Meydan Muharebesi ve Kanuni Sultan Süleyman

Mohaç Meydan Muharebesi ve Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı İmparatorluğuna en parlak dönemini yaşatan Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Meydan Muharebesi ile Macar Devletini tarihin tozlu sayfalarına gömmüştü. Mohaç tarihimizin en önemli meydan muharebeleri arasında yer almaktadır. Mohaç savaşı sonucunda Osmanlı’nın Avrupa içlerine ilerleyişini hızlanmış ve çok uzun bir süre karşısına ordu dahi çıkamamıştır.…

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Tarihi ve Yıkılışı

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Tarihi ve Yıkılışı

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında yapılan Serahs Savaşını kazanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Kısa sürede büyüyen ve genişleyen Büyük Selçuklu Orta Asya’dan Anadolu içlerine kadar çok büyük bir alanda hakimiyet kurmuştur. Döneminin süper gücü haline gelen Selçuklular 1092 yılında çıkan taht kavgaları nedeniyle zayıflamaya başlamıştır.…

II. Abdülhamit Han – Ulu Hakan’ın Hayatı

II. Abdülhamit Han – Ulu Hakan’ın Hayatı

II. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin tahtta en uzun süre kalan 4. padişahıdır. Döneminde Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren birçok olay meydana gelmiştir. Saltanatı boyunca devleti ayağa kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapan Sultan Abdülhamit bir devrin sembolü haline gelmiştir.…

Osmanlı Bayrağı ve Anlamı

Osmanlı Bayrağı ve Anlamı

Osmanlı bayrağı yüzyıllar içerisinde birçok değişime uğramış ve son olarak günümüzdeki şeklini almıştır. Osmanlı’nın ilk bayrakları hakkındaki bilgiler yetersiz olsa da, sonraki devirlerde yazılan eserlerde ilk bayrakların beyaz olduğu belirtilmiştir.

Osmanlı Devleti bayrağı ilk kez Osman Bey döneminde kullanılmış olup, bayrağın Selçuklu hükümdarı tarafından hediye edildiği bilinmektedir.…

Selçuklu Bayrağı ve Armasının Anlamı

Selçuklu Bayrağı ve Armasının Anlamı

Selçuklu bayrağı Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonra kullanılmıştır. Daha önceki yıllarda kullanımı hakkında bilgi bulunmasa da Selçuk Bey döneminden itibaren kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.

Selçukluların bilinen ilk atası Dukak Bey’dir. Dukak Bey’den sonra boyun liderliğine Selçuk Bey getirilmiş olup, bu dönemde Selçukluların batı yönlü ilerleyişi başlamıştır.…

İstanbul’da Gezilecek Tarihi Yerler

İstanbul’da Gezilecek Tarihi Yerler

İstanbul tarih boyunca dünyanın en büyük iki medeniyetine ev sahipliği yapmıştır. Bu durum da gezilecek tarihi yerler konusunda birçok seçenek sunmaktadır.

İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğuna (Bizans) başkentlik yaparak, yüzlerce yıl Hristiyan dünyasının merkezi olmuştur.…