Osmanlı Tarihi
Genel Kültür Osmanlı Tarihi

Şehzade Mustafa – Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa olayı Osmanlı tarihinin en acı hadiselerinden biridir. Karakteri, cesareti ve şecaati ile tahtın en büyük adayı olan Şehzade Mustafa, tarih çevrelerince yıllardır tartışılmaktadır....

Şehzade Mustafa Hayatı
Genel Kültür Osmanlı Tarihi

Şehzade Mustafa – Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa olayı Osmanlı tarihinin en acı hadiselerinden biridir. Karakteri, cesareti ve şecaati ile tahtın en büyük adayı olan Şehzade Mustafa, tarih çevrelerince yıllardır tartışılmaktadır....

Akıncı
Genel Kültür Osmanlı Tarihi Türk Tarihi

Akıncılar – Osmanlı’nın Vurucu Gücü

Osmanlı Devleti’nin vurucu gücünü oluşturan akıncılar kuruluş yıllarında ortaya çıkmış ve 1600 yıllara kadar varlığını korumuştur. İlk akıncılara devletin kurucusu Osman Bey döneminde rastlamaktayız. İlk...

En Uzun Süre Tahtta Kalan Osmanlı Padişahı
Genel Kültür Osmanlı Tarihi

En Uzun Süre Tahtta Kalan 5 Osmanlı Padişahı

Osmanlı Devleti’nin 623 yıllık tarihi boyunca 36 Osmanlı padişahı tahta oturmuştur. Kimisi uzun yıllar boyunca iktidarını korurken kimisi bir yıl bile dayanamamıştır. Tarihle ilgilenen herkes...

Cem Sultan isyanı ve Sultan Bayezid
Osmanlı Tarihi Türk Büyükleri

Cem Sultan ve Sultan Bayezid’in Taht Mücadelesi

Fatih Sultan Mehmet Han öldüğünde hayatta yalnızca iki oğlu vardı. Büyük oğul Bayezid Amasya sancak beyiydi. Cem Sultan ise Karaman vilayetinin sancak beyliğini yapıyordu. Sultan...

Osmanlı Armasının Anlamı
Genel Kültür Osmanlı Tarihi

Osmanlı Arması ve Sembollerin Anlamı

Üzerinde 30 ayrı sembolün bulunduğu Osmanlı arması bir imparatorluğu temsil etmesinin yanı sıra birçok anlam barındıran sembolleriyle de bir şaheserdir. Osmanlı Devleti Sultan Abdümecid döneminden...

Mohaç Savaşı
Osmanlı Tarihi Türk Büyükleri

Mohaç Meydan Muharebesi ve Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı İmparatorluğuna en parlak dönemini yaşatan Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Meydan Muharebesi ile Macar Devletini tarihin tozlu sayfalarına gömmüştü. Mohaç tarihimizin en önemli meydan muharebeleri...

Abdülhamit Han Hayatı ve Şahsiyeti
Osmanlı Tarihi Türk Büyükleri Türk Tarihi

II. Abdülhamit Han – Ulu Hakan’ın Hayatı

II. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin tahtta en uzun süre kalan 4. padişahıdır. Döneminde Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren birçok olay meydana gelmiştir. Saltanatı boyunca devleti...

Osmanlı Bayrağı ve Anlamı
Genel Kültür Osmanlı Tarihi

Osmanlı Bayrağı ve Anlamı

Osmanlı bayrağı yüzyıllar içerisinde birçok değişime uğramış ve son olarak günümüzdeki şeklini almıştır. Osmanlı’nın ilk bayrakları hakkındaki bilgiler yetersiz olsa da, sonraki devirlerde yazılan eserlerde...

Cezzar Ahmet Paşa ve Akka Savunması
Osmanlı Tarihi Türk Büyükleri Türk Tarihi

Cezzar Ahmet Paşa ve Akka Savunması

Akka savunması şanlı tarihimizin övünç kaynaklarından biridir. Tüm Avrupa’yı dize getiren Napolyon, Akka önlerinde Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Türk ordusu tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Ayrıca bu...

Hamidiye Gemisi ve Rauf Orbay
Osmanlı Tarihi Türk Büyükleri Türk Tarihi

Hamidiye Gemisi ve Rauf Orbay

Tarihler 1913’ü gösterdiğinde bütün dünya bir Türk gemisini konuşuyordu. Hamidiye gemisi Balkan Savaşı’nda adeta destan yazıyordu. Rauf Orbay komutasındaki kruvazör savaş boyunca tek başına, bir...

×

Bir Şeyler Ara