Akıncılar – Osmanlı’nın Vurucu Gücü

Akıncı

Osmanlı Devleti’nin vurucu gücünü oluşturan akıncılar kuruluş yıllarında ortaya çıkmış ve 1600 yıllara kadar varlığını korumuştur. İlk akıncılara devletin kurucusu Osman Bey döneminde rastlamaktayız. İlk fetihlerde akıncıların katkısı çok büyüktür. Özellikle Köse Mihal ve oğulları akıncılığın temelini atarak, Osmanlı’ya büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.…

En Uzun Süre Tahtta Kalan 5 Osmanlı Padişahı

En Uzun Süre Tahtta Kalan Osmanlı Padişahı

Osmanlı Devleti’nin 623 yıllık tarihi boyunca 36 Osmanlı padişahı tahta oturmuştur. Kimisi uzun yıllar boyunca iktidarını korurken kimisi bir yıl bile dayanamamıştır. Tarihle ilgilenen herkes Osmanlı padişahlarını da merak eder. Açıkçası ilk merak edilen sorulardan biride en uzun tahtta kalan padişah kimdir oluyor.…

Mohaç Meydan Muharebesi ve Kanuni Sultan Süleyman

Mohaç Savaşı

Osmanlı İmparatorluğuna en parlak dönemini yaşatan Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Meydan Muharebesi ile Macar Devletini tarihin tozlu sayfalarına gömmüştü. Mohaç tarihimizin en önemli meydan muharebeleri arasında yer almaktadır. Mohaç savaşı sonucunda Osmanlı’nın Avrupa içlerine ilerleyişini hızlanmış ve çok uzun bir süre karşısına ordu dahi çıkamamıştır.…

II. Abdülhamit Han – Ulu Hakan’ın Hayatı

Abdülhamit Han Hayatı ve Şahsiyeti

II. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin tahtta en uzun süre kalan 4. padişahıdır. Döneminde Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren birçok olay meydana gelmiştir. Saltanatı boyunca devleti ayağa kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapan Sultan Abdülhamit bir devrin sembolü haline gelmiştir.…

Osmanlı Bayrağı ve Anlamı

Osmanlı Bayrağı ve Anlamı

Osmanlı bayrağı yüzyıllar içerisinde birçok değişime uğramış ve son olarak günümüzdeki şeklini almıştır. Osmanlı’nın ilk bayrakları hakkındaki bilgiler yetersiz olsa da, sonraki devirlerde yazılan eserlerde ilk bayrakların beyaz olduğu belirtilmiştir.

Osmanlı Devleti bayrağı ilk kez Osman Bey döneminde kullanılmış olup, bayrağın Selçuklu hükümdarı tarafından hediye edildiği bilinmektedir.…

Hamidiye Gemisi ve Rauf Orbay

Hamidiye Gemisi ve Rauf Orbay

Tarihler 1913’ü gösterdiğinde bütün dünya bir Türk gemisini konuşuyordu. Hamidiye gemisi Balkan Savaşı’nda adeta destan yazıyordu. Rauf Orbay komutasındaki kruvazör savaş boyunca tek başına, bir donanma gibi hareket etti ve düşmanın birçok gemisini imha etmeyi başardı.…