Osmanlı Arması ve Sembollerin Anlamı

Üzerinde 30 ayrı sembolün bulunduğu Osmanlı arması bir imparatorluğu temsil etmesinin yanı sıra birçok anlam barındıran sembolleriyle de bir şaheserdir. Osmanlı Devleti Sultan Abdümecid döneminden beri arma kullanmaktadır.

İlk Osmanlı arması Abdülmecid Han’ın İngiliz nişanı alması üzerine hazırlanır. İlk armada tuğra, sorguç, saltanat kavuğu, ay ve yıldız yer alıyordu. İlk Osmanlı arması alınan nişana karşılık İngiltere’ye gönderilir ve St. George Kilisesi’ne asılır.

II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Arması Yenilendi

Osmanlı Arması
Osmanlı Arması

Sultan Abdülhamit Osmanlı döneminin en icraatçı padişahlarındandır. Bu yönünü armanın yenilenmesinde de gösterdi ve Osmanlı arması için düzenlemelerde bulundu. Armada bulunan sembollere yenileri eklendi ve Osmanlı arması son şeklini aldı. Hazırlanan bu arma 17 Nisan 1882 yılında devletin resmi arması olarak kabul edildi.

Günümüzde Osmanlı arması olarak bilinen ve birçok eserde yer alan arma da II. Abdülhamit’in bize bıraktığı miraslardan biridir. (1)

Osmanlı Armasındaki Sembollerin Anlamları

Osmanlı arması 30 sembolden oluşmaktadır. Resimde her sembolü numaralandırarak ne oldukları ve ne anlama geldikleri hakkında bilgi verdik.

Osmanlı Armasındaki Semboller
Osmanlı Armasındaki Semboller

1-) Güneş Motifi: Tuğranın etrafında yer alan güneş Osmanlı Padişahını temsil etmektedir.

2-) Tuğra: II. Abdülhamit’in tuğrası. Her Osmanlı padişahının ayrı tuğrası bulunmasına rağmen günümüzde en çok bilinen tuğra II. Abdülhamit’e ait olandır. Bunun en büyük nedeni de Osmanlı armasında kullanılmış olmasıdır.

3-) Sorguçlu Kavuk: Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ile Osmanlı tahtını temsil eder.

4-) Yeşil Hilafet Sancağı: Osmanlı padişahlarının İslam âleminin halifesi olduğunu temsil eder. Osmanlı padişahları yalnızca bir ulusun değil, koskoca bir ümmetin yöneticisidir.

5-) Tüfek: Dönemin Osmanlı ordusunda en fazla kullanılan silahtır. Bu nedenle orduyu temsilen armada yer almıştır.

6-) Çift Taraflı Teber: Törenlerde kullanıldığından Osmanlı’nın azametini temsil eder.

7-) Toplu Tabanca: Modern Osmanlı ordusunu temsil eder.

8) Terazi: Osmanlı adaletini temsil eder.

9-) Kur’an-ı Kerim ve Kanunnameler: Kur’an üstte yer alır ve Allah’ın emirlerinin daha üstte olduğunu temsil eder. Altta yer alan kanunnameler ise yasanın Allah’ın emirlerinden sonra geldiğini ve tüm tebaayı kapsadığını belirtmektedir.

10-) Nişan-ı Âli-i İmtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş idarecilere, ilim adamlarına ve askerlere verilen nişan.

11-) Nişan-ı Osmanî: Devlete büyük hizmetlerde bulunanlara verilen nişan.

12-) Asa ve Şeşper: Osmanlı asaletini ve üstünlüğünü gösterir.

13-) Çapa: Donanmayı temsil eder.

14-) Bereket Boynuzu: Osmanlı topraklarının bereketli oluşunu temsil eder.

15-) Nişan-ı İftihar: Devlete büyük hizmetleri dokunan devlet adamlarına verilirdi.

16-) Yay: Osmanlı yayı. Klasik dönem Türk vurucu gücünü temsil eder.

17-) Nişan-ı Mecidi: Savaşlarda üstün başarı gösteren askerlere verilmektedir. Bu nedenle savaşçılığı belirtir.

18-) Borazan: Mızıka takımını temsilen eklenmiştir.

19-) Şefkat Nişanı: Devlete büyük hizmetleri dokunan kadınlara verilen nişandır. Bu nedenle Osmanlı kadınlarını temsil eder.

20-) Top Gülleleri: Devletin savaş gücünü gösterir.

21-) Kılıç: Klasik dönem Osmanlı askerini temsil eder.

22-) Top: Topçu ocaklarını temsilen konulmuştur.

23-) El siperlikli merasim kılıcı: Osmanlı subaylarını temsil eder.

24-) Mızrak: Türk mızrağı. Devletin kurucusu savaşçı Türk ulusunu temsil eder.

25-) Çift Taraflı Teber: Ordu komutanlarını temsil eder.

26-) Tek Taraflı Teber: Askerleri temsil eder.

27-) Bayrak: Devlet-i Ali Osman’ı temsil eder.

28-) Osmanlı Sancağı: Sancak savaşta da barışta da devletin otoritesidir.

29-) Mızrak: Süvari alaylarını temsil eder.

30-) Kalkan ortasında stilize edilmiş güneş motifi ve 12 yıldız: Kalkanın ortasında yer alan güneş motifi Osmanlı İmparatorluğunu temsil ederken, 12 yıldız burçları sembolize etmektedir. Yani Osmanlı tüm evrenin merkezi kabul edilmiştir. (2)

Bu sembollerin haricinde armanın genelinden çıkarılabilecek anlamlarda vardır. Bunlara da kısaca değinelim.

Armanın solunda yer alan çiçekler Osmanlı hoşgörüsünü temsil eder. Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca onlarca milleti yönetmiş ve kimseye zulmetmemiştir. Kimsenin dilini, dinini ve milletini değiştirmeye çalışmamıştır.

Armada madalyonların asılı bulunduğu motif Osmanlı kültürünü temsil eder. Osmanlı çeşitli milletlerden oluşan, çok köklü bir geçmişe ve kültüre sahiptir.

Armanın altında asılı bulunan madalyonlar Osmanlı tebaasını temsil etmektedir. Osmanlı Devleti çeşitli milletlerden oluştuğu için madalyonlarda farklı olarak tasarlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir