Haçlı Seferleri ve Katliamlar

Sömürgecilerin bir öncüsünden bahsedecek olsak, elbette haçlı seferleri hakkında bilgi vermemiz gerekir. Dini nedenler altına gizlenen haçlı seferleri, yalnızca maddi kaygılarla talanlar ve katliamlar yaptı. Sözde ulaşmak istedikleri kutsal topraklara yani Kudüs’e giderken Anadolu coğrafyasında yıllarca unutulamayacak yıkımlara neden oldular. Günümüzde kendini modern olarak adlandıran ve demokrasi nidaları atan bu milletlerin tarihlerine dönüp bir göz atmalarında fayda var. Sömürgeciliğin en ilkelini de en modernini de onlar uyguladılar ve uygulamaya da devam ediyorlar.

Haçlı SeferleriHaçlı Seferleri Kudüs

Haçlı seferleri yaklaşık 200 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bu seferin ana hedefi Müslüman toprakları olmuştur. İlk haçlı seferine 1096 yılında çıkılmış olup, bu seferlerin düzenlenmesinde Papa ve diğer Hristiyan din adamları önemli rol oynamışlar ve halkın dini duygularını sömürmüşlerdir. Birçok derebeyi ve şövalye de Avrupa’daki maddi yetersizlik nedeniyle seferlere katılmayı tercih etmiştir.

Haçlı seferleri Anadolu ve Ortadoğu coğrafyalarına birçok zararlar verdiyse de kendi kıtasının gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Haçlılar öğrendikleri birçok şeyi Avrupa’ya götürerek dogmatik düşünceden kurtulmaya başlamış ve zamanla başlayan Rönesans ve reform hareketleri kaotik bir medeniyetten kurtulmalarına vesile olmuştur.

Haçlıların Yaptığı Katliamlar

Haçlıların ne kadar vahşi ruhlu ve hayvandan farkı olmadığını anlatmak için tek bir örnek bile yeterli olur. Özellikle Antakya önlerine geldiklerinde yapılan çarpışmalardan sonra ölen Türklerin cesetlerini topladıkları ve etlerini yedikleri bilinmektedir. Fransızlar tarafından milli bir destan olarak kabul edilen Chanson d’Antioche (Antakya Destanı) bu gerçeklerden bahsetmektedir.

Haçlıların girdikleri bölgelerde katliamlardan kaçınmadıkları, kutsal değerleri hiçe sayarak yağmaladıkları bir gerçektir. Antakya’yı ele geçirdiklerinde tüm Türkleri öldürüp, camileri de yıkmışlardır.

Haçlı seferleri sonucunda Suriye’de bulunan Maaratü’n-Nu’man şehri işgal edilmişti. Bu şehirde ortaya çıkan kıtlık, haçlıların da sıkıntı çekmesine yol açmış, fakat onlar bu kıtlığa vahşice bir çözüm bulmuşlardı. Öldürdükleri Müslümanları parçalara ayırıyor ve ateşte kızartarak yiyorlardı. Su ihtiyaçlarını da at ve eşeklerin kanlarından ve idrarlarından gideriyorlardı. Hatta dönemin birçok haçlı kaynağı bu durumdan övgüyle söz etmektedir.

Katliamlar Kutsal Topraklarda da Devam Etti

Haçlılar Kudüs’ü işgal ettiklerinde hiçbir Müslümana acımadılar. Yaklaşık 70 bin Müslüman katledildi. Hatta seferin komutanlarından Godefroy de Bouillon, Papa’ya yazdığı mektupta bütün Müslümanları katlettiklerinden bahsederek, diz kapaklarına kadar Müslüman kanına bulandıklarını anlatmıştır.

Kudüs’te katliamlar 3 gün boyunca sürdü. Çocuk, kadın ya da yaşlı ayırt etmeksizin her Müslüman öldürüldü. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlar, günümüzün modern! milletleri tarafından hiçbir acıma duygusu ve teessür gösterilmeden gerçekleştirildi.

İngilizler tarafından Aslan Yürekli olarak adlandırılan Richard, Kudüs’ü geri almak için III. Haçlı Seferi’ne çıktığında katliamlardan geri durmadı. Haçlı saldırıları sonrasında düşen kalelerdeki tüm Müslümanları katletti. Bir kalenin teslim olması koşuluyla içindeki herkesin bağışlanacağını vadeden Richard, kaleyi teslim aldıktan sonra tüm Müslümanları öldürmüştür. İşte bu kana susamış canavarlar yüzyıllardır dünyanın en usta yalancıları durumundalar. Geçmişte kılıçlarıyla katlettikleri insanları günümüzde toplarıyla, tüfekleriyle katlediyorlar.

Haçlı Seferleri ve Katliamlar Nelere Sebep Oldu?Haçlı Seferleri Sonucu

Tarihe baktığımızda birçok millet ve devlet savaşmıştır. Savaşlar devletlerin ve milletlerin bir gerçeğidir. Fakat savaşın bir hukuku vardır. Hiçbir savaş Haçlı seferleri kadar vahşi ve acımasız olmamıştır. Savaşlardan sonra hiçbir ordu düşmanlarının etini yiyerek, çocuklarını şişe geçirerek karnını doyurmamıştır. Bunlar ancak Hristiyan haçlı dünyasının hasletleri olarak tarihe geçebilir.

Haçlı seferleri sonucunda birçok devlet yıkılmış ve bir o kadar da yenisi kurulmuştur. Özellikle Anadolu ve Ortadoğu topraklarında kurulan Hristiyan kontluklar uzun bir süre daha istikrarsızlığın nedeni olmuştur.

Sözde soykırımlar ile ülkemize hayasız iftiralarda bulunan Avrupa milletleri Haçlı seferlerinin hesabını asla veremez. Moğollardan bile daha barbarca olan bu saldırılar Müslüman dünyasındaki gelişmelere de sekte vurmuştur. İşin en tuhaf yanı da bu vahşiler güruhu batılılar tarafından halen kahraman olarak görülmektedir.

Birçok Avrupa Devleti Haçlı Seferleri’ni yalnızca dini açıdan göstermeye çalışsa da gerçek asla böyle değildir. Tamamen maddi ve siyasi amaçlarla gerçekleştirilen bu seferler, yapılan tüm zulümlere ve katliamlara rağmen başarılı olamamıştır. Anadolu’ya ilk girdikleri andan itibaren Kılıçarslan ve askerlerinin baskısını üzerlerinde hissetmiş, Anadolu’ya girdiklerinde 100 bin olan sayıları 30 bine kadar düşmüştür. Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması ve birçok haçlı kontluğunu ortadan kaldırması da ikinci darbe olmuştur. Son olarak da Memluk Devleti’nin büyük hükümdarı Baybars Haçlı artıklarını bir daha dönmemek üzere ortadan kaldırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir