İstanbul’da Gezilecek Tarihi Yerler

İstanbul'da Gezilecek Tarihi Yerler

İstanbul tarih boyunca dünyanın en büyük iki medeniyetine ev sahipliği yapmıştır. Bu durum da gezilecek tarihi yerler konusunda birçok seçenek sunmaktadır.

İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğuna (Bizans) başkentlik yaparak, yüzlerce yıl Hristiyan dünyasının merkezi olmuştur.…

Büyük Taarruz – Bir Milletin Kaderi

Büyük Taarruz

1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazan Türk ordusu Büyük Taarruz hazırlıklarına başlamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yayınlattığı Tekâlif-i Milliye emirleri ile ordunun eksiklerinin tamamlanacağını düşünüyordu. Fakat umumi bir taarruz için uzun bir zaman gerekecekti.…

Haçlı Seferleri ve Katliamlar

Haçlı Seferleri ve Katliamlar

Sömürgecilerin bir öncüsünden bahsedecek olsak, elbette haçlı seferleri hakkında bilgi vermemiz gerekir. Dini nedenler altına gizlenen haçlı seferleri, yalnızca maddi kaygılarla talanlar ve katliamlar yaptı. Sözde ulaşmak istedikleri kutsal topraklara yani Kudüs’e giderken Anadolu coğrafyasında yıllarca unutulamayacak yıkımlara neden oldular.…

Malazgirt Savaşı ve Sultan Alparslan

Malazgirt Savaşı ve Sultan Alparslan

26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşen Malazgirt Savaşı birçok açıdan Türk milletinin kaderini etkilemiştir. Selçuklular bu dönemece kadar kuruluş döneminde de birçok mücadelede bulundular ve zorluklara göğüs gerdiler.Sultan Alparslan

Gaznelilere karşı verdikleri mücadelede üstünlük elde etmeyi başardılar.…

Kıbrıs Barış Harekatı – Beklenen Türk Geldi

Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Adası Akdeniz’deki stratejik konumuyla ön plana çıkmaktadır. Tarih boyunca onlarca devletin eline geçmiş ve birçok millete de ev sahipliği yapmıştır. 1571 yılında Osmanlı tarafından fethedilen ada, 1877-78 Osmanlı-Rus harbinden sonra verilecek diplomatik yardıma karşılık İngilizlere bırakılmıştır.…

Büyük Devlet Adamı Nizamülmülk – Türk Büyükleri

Nizamülmülk Hayatı

En önemli Türk büyükleri arasında gösterilen Nizamülmülk’ün asıl ismi Hasan (Ebu Ali Kıvamuddin Hasan b. Ali b. İshak Et-Tusi)’dır. 10 Nisan 1018’de Tus şehrinde doğdu. Babası Ali b. İshak Nukan kasabasının ileri gelenlerindendi ve Tus şehrinin amili olarak görev yapıyordu.…