Akıncılar – Osmanlı’nın Vurucu Gücü

Akıncı

Osmanlı Devleti’nin vurucu gücünü oluşturan akıncılar kuruluş yıllarında ortaya çıkmış ve 1600 yıllara kadar varlığını korumuştur. İlk akıncılara devletin kurucusu Osman Bey döneminde rastlamaktayız. İlk fetihlerde akıncıların katkısı çok büyüktür. Özellikle Köse Mihal ve oğulları akıncılığın temelini atarak, Osmanlı’ya büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.…

En Uzun Süre Tahtta Kalan 5 Osmanlı Padişahı

En Uzun Süre Tahtta Kalan Osmanlı Padişahı

Osmanlı Devleti’nin 623 yıllık tarihi boyunca 36 Osmanlı padişahı tahta oturmuştur. Kimisi uzun yıllar boyunca iktidarını korurken kimisi bir yıl bile dayanamamıştır. Tarihle ilgilenen herkes Osmanlı padişahlarını da merak eder. Açıkçası ilk merak edilen sorulardan biride en uzun tahtta kalan padişah kimdir oluyor.…

Osmanlı Bayrağı ve Anlamı

Osmanlı Bayrağı ve Anlamı

Osmanlı bayrağı yüzyıllar içerisinde birçok değişime uğramış ve son olarak günümüzdeki şeklini almıştır. Osmanlı’nın ilk bayrakları hakkındaki bilgiler yetersiz olsa da, sonraki devirlerde yazılan eserlerde ilk bayrakların beyaz olduğu belirtilmiştir.

Osmanlı Devleti bayrağı ilk kez Osman Bey döneminde kullanılmış olup, bayrağın Selçuklu hükümdarı tarafından hediye edildiği bilinmektedir.…

Selçuklu Bayrağı ve Armasının Anlamı

Selçuklu Bayrağı

Selçuklu bayrağı Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonra kullanılmıştır. Daha önceki yıllarda kullanımı hakkında bilgi bulunmasa da Selçuk Bey döneminden itibaren kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.

Selçukluların bilinen ilk atası Dukak Bey’dir. Dukak Bey’den sonra boyun liderliğine Selçuk Bey getirilmiş olup, bu dönemde Selçukluların batı yönlü ilerleyişi başlamıştır.…