Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Bir milletin eski geleneklerini bırakması, yeni bir dinin mensubu olması oldukça zor ve uzun bir süreci kapsamaktadır. Özellikle Türkler gibi köklü geçmişe sahip milletlerde din değiştirme süreci oldukça zorlu olmaktadır.

İslamiyet Öncesi Türk Milleti

İslamiyet öncesi Türklere baktığımızda Avrupa’dan Çin sınırına kadar çok geniş alana yayılmış topluluklar ve devletler görmekteyiz.…