Büyük Selçuklu Devleti Kuruluşu, Tarihi ve Yıkılışı

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında yapılan Serahs Savaşını kazanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Kısa sürede büyüyen ve genişleyen Büyük Selçuklu Orta Asya’dan Anadolu içlerine kadar çok büyük bir alanda hakimiyet kurmuştur. Döneminin süper gücü haline gelen Selçuklular 1092 yılında çıkan taht kavgaları nedeniyle zayıflamaya başlamıştır.…