Osmanlı Bayrağı ve Anlamı

Osmanlı Bayrağı ve Anlamı

Osmanlı bayrağı yüzyıllar içerisinde birçok değişime uğramış ve son olarak günümüzdeki şeklini almıştır. Osmanlı’nın ilk bayrakları hakkındaki bilgiler yetersiz olsa da, sonraki devirlerde yazılan eserlerde ilk bayrakların beyaz olduğu belirtilmiştir.

Osmanlı Devleti bayrağı ilk kez Osman Bey döneminde kullanılmış olup, bayrağın Selçuklu hükümdarı tarafından hediye edildiği bilinmektedir.…