Mohaç Meydan Muharebesi ve Kanuni Sultan Süleyman

Mohaç Savaşı

Osmanlı İmparatorluğuna en parlak dönemini yaşatan Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Meydan Muharebesi ile Macar Devletini tarihin tozlu sayfalarına gömmüştü. Mohaç tarihimizin en önemli meydan muharebeleri arasında yer almaktadır. Mohaç savaşı sonucunda Osmanlı’nın Avrupa içlerine ilerleyişini hızlanmış ve çok uzun bir süre karşısına ordu dahi çıkamamıştır.…