II. Abdülhamit Han – Ulu Hakan’ın Hayatı

Abdülhamit Han Hayatı ve Şahsiyeti

II. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’nin tahtta en uzun süre kalan 4. padişahıdır. Döneminde Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren birçok olay meydana gelmiştir. Saltanatı boyunca devleti ayağa kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapan Sultan Abdülhamit bir devrin sembolü haline gelmiştir.…