En Önemli Olaylarıyla İnsanlık Tarihi

Günümüzde her şeyin elimizin altında olduğu bir dünyada yaşasak da bir zamanlar durum bunun tam tersiydi. İnsanlık tarihi birçok zorlukları aşarak gelişti ve günümüzdeki seviyesine gelebildi. Elbette insanlık tarihi boyunca yaşanan tüm önemli olayları inceleme şansımız yok. Fakat başlıca olaylara göz atabiliriz.

Denizciliğin Ortaya Çıkması ve Göçler

İnsanlık tarihi 45.000 yıl önce denizcilikle tanıştı. İlk denizci topluluklar Endonezya’da bulunan takımadalarda ortaya çıktı. Bunların çeşitli kıtalara ulaşması sayesinde birçok göç yaşandı ve insan nüfusu dünyanın çeşitli bölgelerine dağıldı.

Tekerleğin İcadı

Tekerlek günümüzde oldukça basit görünse de ortaya çıktığı 3.500’lü yıllarda teknolojik bir devrimdi. Ulaşımı hızlandıran yapısıyla ticaretin de önünü açtı.

Yazının Kullanılmaya Başlanması İnsanlık Tarihi Açısından Dönüm Noktası Oldu

Günümüz insanlık tarihi hakkında bildiklerimizin %99’u yazılı kaynaklar tarafından bize sunuluyor. Tarihi gelişime bakıldığında çok büyük bir zaman dilimi için tarihsel bilgiden yoksunuz. Sümerler yazıyı geliştirdiğinde tarihe ve tarihçiliğe katkı yapacaklarını bilmiyorlardı. Onların tek derdi depolarda bulunan malları kaydetmekti. Fakat bu sayede tarihi bir kırılma noktasını başlattılar.

Demirciliğin Gelişimi

Birçok mitolojik kaynağa baktığınızda demircilerin ne kadar saygın bir yere sahip olduğunu görebilirsiniz. Demirciler savaş aletleri üretmeleri sayesinde büyük değer gördüler. Tabi onların sayesinde savaşlar artık daha kanlıydı.

Roma İmparatorluğu ve Hristiyanlık

Roma İmparatorluğu her ne kadar ahlaki açıdan yoksun bir teşekkül kurduysa da, bilinen dünyaya bir nizam getirdiği muhakkaktır. Birçok toplum Romalılarla savaşarak ya da onların yanında olarak gelişim gösterdi. Roma’nın Hristiyanlığı kabul etmesi de bütün Avrupa’nın Hristiyan olmasını sağladı.

İslamiyet’in Doğuşu

Hz. Muhammed (sav)’in doğuşu insanlık tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. İnsanlık tarihinde birçok değişikliğe sebep olan İslam dini çok kısa sürede dünyanın birçok bölgesine yayılmıştır. Getirdiği hoşgörüyle, adaletle ve yeni kurallarla birçok değişime yol açmıştır.

Kavimler Göçü

Asya’dan Avrupa’ya yoğun bir göçün yaşandığı 350-800 yılları arası Avrupa’nın kendi içinde de göç hareketlerine sahne olmuştur. Bu göç hareketleri sonucunda Avrupa’nın bugünkü etnik yapısı ortaya çıkmıştır. Hunların önlerine kattıkları birçok Avrupalı kavim, Kuzeye ve Batıya kayarak oralardaki kavimlerin de başka yerlere göç etmesine neden oldular. Kavimler göçü tarihin en büyük göç hareketidir.

İstanbul’un FethiDünyayı Değiştiren Tarihi Olaylar

İstanbul’un fethi Türk ve İslam alemi açısından ne kadar önemliyse Avrupa ve Hristiyanlık için de aynı derecede önemlidir. İstanbul’un alınması 1000 yıllık Bizans’ın sona ermesine neden olurken, Osmanlı’nın bir İmparatorluk olmasını sağladı. Bizans’tan ayrılan aydınlar gittikleri yerlerde Rönesans hareketlerinin öncüsü oldular ve Avrupa tarihini tamamen değiştirecek yenilikler getirdiler.

Fransız Devrimi

Fransız devrimine her ne kadar adalet ve eşitlik yönünden bakılsa da günümüz Avrupası’nın haline bakıldığında bu kavramların asla yerleşmediği görülmektedir. Fakat Fransız devrimi milliyetçilik akımını ortaya çıkararak birçok imparatorluğun çöküşüne neden olmuştur. Başta Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan olmak üzere birçok devlet milliyetçilik yüzünden parçalanmış ve dünya haritasında birçok değişiklik meydana gelmiştir.

Sanayi Devrimi

Sanayi devrimi de insanlık tarihi açısından birçok yenilik getirmiştir. Bu devrim insan gücünün yerine makine gücünü esas almıştır. Üretimin artmasını sağlayarak, işçi sınıfının doğmasına neden olmuştur. Sanayi devrimi birçok teknolojik gelişmenin de mihenk taşı görevini üstlenmiştir.

İnsanlık Tarihi Kısa Sürede İki Dünya Savaşı Yaşadı

Çok kısa sürede meydana gelen iki dünya savaşı dünya tarihine birçok acı yaşattı. Milyonlarca insan ölürken teknolojik gelişmenin yönü silah sanayiine kaydı. II. Dünya Savaşı’nda kullanılan atom bombaları gelecekte olabilecek savaşlarda neler yaşanacağını göstermiş oldu. Günümüzde nükleer tehdit halen devam etmektedir.

Soğuk Savaş ve SSCB’nin Dağılmasıİnsanlık Tarihi

Soğuk savaş insanlık tarihi açısından savaşsız geçen en gergin dönemdir. İnsanlar her an bir nükleer savaşın çıkma ihtimali altında yaşamıştır. Hatta birkaç kez nükleer silahların ateşlenmesi safhasına kadar da gelinmiştir. Soğuk savaş SSCB’nin dağılmasıyla sona ererken, tek kutuplu bir dünya düzeni ortaya çıktı. Bu durumda ABD dünyanın jandarmalığına soyunarak, her yerde at koşturmaya başladı. Gittiği her yere kan götüren ABD insanlık tarihi açısından sadece yüz karası olmayı başardı.

Arap Baharı

Tüm Arap coğrafyasında ortaya çıkan değişimler yalnızca Arap ülkelerini etkilemekle kalmadı. Suriye’deki iç savaş büyük göç hareketlerine neden olurken, birçok ülkede büyük göçmen nüfuslar oluştu. Bu nedenle Arap baharı getirdiği büyük değişimlerin yanında, dünyanın en büyük göç hareketlerinden biri olarak da düşünülmelidir.

İnsanlık tarihi boyunca meydana gelen olaylardan kısa bir derleme yapmaya çalıştım. Elbette bunları ayrıntılarıyla anlatmaya kalksam kitaplar dolusu bilgi sunmak zorunda kalırdım. Bu kısa bilgilerin de faydalı olacağını düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir