Cihanşümul Bir Devletin Kurucusu: Osman Gazi

Kayı Beyi Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Osman Bey cihanşümul bir devletin kurucusu ve isim babasıdır. 1258 yılında Söğüt’te dünyaya geldiği bilinmektedir. Kayı otağında İslam ilimlerini ve Türk töresini öğrenerek büyüdü. Çocukluğunda babasının silah arkadaşlarının yanında bulunmayı ve savaş hikâyelerini dinlemeyi çok severdi. Kılıç kullanmayı, ata binmeyi ve savaş sanatının inceliklerini de ata dostlarından öğrenmeye muvaffak oldu. Gençliğinden itibaren savaşlara katıldı. Askeri talim ve terbiyesini de bu çetin savaşlarda tamamladı.

Osmanoğulları’nın bulunduğu Söğüt ve Domaniç bölgeleri cihat memleketiydi. Bu nedenle burada gaza niyetiyle bulunan pek çok kumandan ve derviş vardı. Osman Bey’de bu ortamı çok iyi bir şekilde değerlendirerek hem ilmi yönden hem de askeri yönden kendini geliştirmeyi başardı. Babasının da büyük hürmet gösterdiği Şeyh Edebali’nin derslerine katılmayı ihmal etmedi. Bu sayede ahilerinden desteğini de her zaman yanında hissetti. İşte tüm bu çok yönlü vasıfları da onu büyük bir devletin kurucusu haline getirdi.

Osmanlı Devletinin Doğuşu

Devletin Kurucusu Osman Gazi

Osman Bey 19 yaşına geldiğinde, rüyasında göğsüne ayın girdiğini, sonra da göbeğinden bir çınarın yükselerek bütün gökyüzünü kapladığını ve her yeri gölge yaparak ondan birçok insanın faydalandığını gördü. Bu gördüğü rüyayı Şeyh Edebali’ye anlattığında saltanat muştusuyla müjdelendi.

1281 yılına gelindiğinde Ertuğrul Gazi vefat etti. Osman Bey’de herhangi bir sorunla karşılaşmadan Kayı Beyi olarak seçildi. Osman Gazi Beylik postuna oturduğunda Bizans’la komşu durumdaydı ve öncelikle tekfurlarla iyi geçinerek barış siyaseti izledi. Fakat İnegöl Tekfurunun tazyiklerini sonucunda Pazarköy (Ermenibeli) mevkiinde bir savaş meydana geldi. Bu savaş Osman Bey’in Bizans Tekfurları ile ilk mücadelesidir. Bu savaştan sonra Kulaca kalesi fethedildi. Durumu hazmedemeyen tekfurlar birleşmeye karar verdi. Domaniç yakınındaki Ekizce mevkiinde Birleşik Tekfur Ordusu ile Osman Bey’in mücahitleri arasında bir muharebe cereyan etti. Bu savaşta da galibiyeti elde eden Osman Bey’in saygınlığı iyice arttı. Zafer haberlerinin üzerine Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud Şah tarafından ödüllendirildi ve bulunduğu yerler kendisine yurt olarak verildi.

Osman Gazi gaza akınlarına ara vermeden devam etti. Önce İnegöl Tekfuruna baskın yapıldı ve öldürüldü. Bu başarısının üzerine de Eskişehir ve İnönü civarları Osmanoğulları’na bırakıldı. Ayrıca Selçuklu Sultanı tarafından Beylik alametleri gönderildi. Osman Bey’in gazaları uzun süre aralıksız devam etti. 1298 yılına gelindiğinde Tekfurlar Osman Bey’e karşı birleşerek bir suikast planladılar. Osman Bey’i Bilecik Tekfurunun düğününe davet ederek öldürmeye karar verdiler. Dostu Harmankaya Tekfuru Köse Mihal sayesinde durumdan haberdar olan Osman Bey, karşı hamle de bulunarak önce Bilecik Kalesini ele geçirdi. Ardında da düğün yerine baskın yaparak kendisine karşı birleşen Tekfurları ve askerlerini kılıçtan geçirdi. Ertesi gün Yarhisar Kalesi kuşatıldı ve fethedildi. Hemen ardında da İnegöl alındı.

Osman Gazi İstiklalini İlan Ediyor

Osman Gazi batıda gaza ve cihatla meşgulken doğuda İlhanlılar Anadolu’yu istila etti ve Selçuklu Sultanını da İran’a götürdüler. Bu gelişmeler üzerine, iyice kuvvetlenmiş olan Osman Bey istiklalini ilan etti. Aslında 1281 yılından beri kendine ait bir yurdu vardı ve bağımsızlığı temsil eden alametler de gönderilmişti. 1299 yılında değişen şartları gözeten Osman Bey kendisine devletin kurucusu unvanını veren adımı attı. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra da fetih hareketlerine devam etti. Yundhisar ve Yenişehir kaleleri fethedildi. Ardından idari yapı teşkilatlandırıldı. 1302 yılına gelindiğinde ilk defa Bizans ile Osmanlı doğrudan karşı karşıya geldi. Bizzat Bizans imparatorunun emriyle merkezden ordu gönderildi. İznik yakınlarda Koyunhisar mevkiinde yapılan muharebede zafer Osmanlıların oldu. Bu zafer yeni fetihlere de kapı araladı ve Marmaracık Kalesi fethedildi. Ardından İznik ablukaya alındı. 1308’de İmralı adası fethedildi ve Osmanlı ilk defa deniz üssüne sahip oldu. Bu sayede Bizans’ın deniz ulaşımı kontrol altına alındı.

Osman Gazi döneminde fetihler aralıksız devam etti. Bursa’nın etrafı tamamen alınarak, bu şehir abluka altına alındı. Günümüzde Kocaeli olarak adlandırılan toprakların tamamı kısa sürede fethedildi.

Osman Gazi geçen süre boyunca aralıksız mücadelesini sürdü ve bu durum da yorgun düşmesine ve uzun süredir çektiği nikris hastalığının artmasına neden oldu. 1321’de oğlu Orhan’ı görevlendirerek fetihlerden sorumlu hale getirdi. Orhan Bey’de Mudanya, Karamürsel ve Orhaneli gibi stratejik mevkileri alarak Bursa ablukasını kuvvetlendirdi. 1326 yılında da Bursa fethedilerek 1314’ten beri arzulanan sonuç elde edildi. Bursa’nın fethini de gören Osman Gazi’nin hastalığı şiddetlendi ve 1 Ağustos 1326 tarihinde Söğüt’te vefat etti. Osman Gazi’nin kabri Bursa’da Gümüşlü Kümbette bulunmaktadır.

Devletin Kurucusu Osman Bey’in Türk-İslam Dünyasına Hizmetleri

Kurucu Osman GaziOsman Gazi İslam dininin iyi ve güzel vasıflarıyla donanmış, salih bir Müslümandı. Çok az sayıdaki ordusuyla Tekfurlarla mücadele etmeyi başararak, 600 yıllık bir çınarın tohumlarını atmış ve devletin kurucusu olmuştur. Askeri yetenekleri muharebe meydanından her zaman zaferle ayrılmasını sağladı. Ordusunu Oğuz töresine göre düzenledi ve aşiret kuvvetlerini gönüllü gazilerden oluşturdu.

Osman Gazi’nin davası nizam-ı alem görüşünde toplanıyordu. Cihan hâkimiyeti düşüncesi her Türk’te olduğu gibi onda da vardı. Bu uğurda İslami, milli ve insani esaslara bağlı bir devlet düzeni oluşturdu. Gayrimüslimlere her zaman hoşgörülü davrandı. Herkesin sevgisini ve saygısını kazanarak, devletin ve halkın huzurunu gözetti.

Osmanlı İslam’ın keskin kılıcı olmaya ve sancağı 600 yıl boyunca taşımaya muvaffak oldu. Tüm Osmanlı Sultanları maddi ve manevi güçlerini bu uğurda harcadılar. Allah devletin kurucusu Osman Gazi ve tüm Osmanlı Padişahlarından razı olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir