Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Bir milletin eski geleneklerini bırakması, yeni bir dinin mensubu olması oldukça zor ve uzun bir süreci kapsamaktadır. Özellikle Türkler gibi köklü geçmişe sahip milletlerde din değiştirme süreci oldukça zorlu olmaktadır.

İslamiyet Öncesi Türk Milleti

İslamiyet öncesi Türklere baktığımızda Avrupa’dan Çin sınırına kadar çok geniş alana yayılmış topluluklar ve devletler görmekteyiz.…

Akıncılar – Osmanlı’nın Vurucu Gücü

Akıncılar – Osmanlı’nın Vurucu Gücü

Osmanlı Devleti’nin vurucu gücünü oluşturan akıncılar kuruluş yıllarında ortaya çıkmış ve 1600 yıllara kadar varlığını korumuştur. İlk akıncılara devletin kurucusu Osman Bey döneminde rastlamaktayız. İlk fetihlerde akıncıların katkısı çok büyüktür. Özellikle Köse Mihal ve oğulları akıncılığın temelini atarak, Osmanlı’ya büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.…